Какво включва SEO оптимизация на уебсайт?


Какво представляват стъпките, които ще предприемем: 

1. Проучване на актуалното позициониране на сайта и определяне на целите.

Актуалното класиране на уебсайта цели да определи състоянието му към момента на започване на оптимизацията. Правим анализ на класирането на сайта по различни ключови думи и словосъчетания и се определят целите, върху които ще се работи.

2. Анализ на ключовите думи и фрази, по които ще бъде оптимизиран сайтът.

Тази стъпка има цел да подбере думите, които ще бъдат използвани в по-нататъшната работа по оптимизацията. Изборът на най-подходящите ключови думи, по които клиентите биха търсили информация, продуктите или услугите, които предлагате е втората най-важна стъпка при оформянето на стратегията за SEO оптимизация.

3. Анализ на структурата на уебсайта и проверка за грешки в HTML, CSS кода и други елементи, влияещи на оптимизацията.

Структурата на един уеб сайт е от високо значение за доброто му представяне в търсачките. Зле организираната структура може да доведе до значителни затруднения за оптимизация. Правим проверка за грешки в HTML и CSS кода на сайта, както и за други често срещани проблеми.

4. Препоръки за промяна на meta таговете на страниците и вътрешните линкове.

Подобряване на meta данните на страниците помагат на Google разберe за какво се отнася конкретната уеб страница iи каква е тематиката и по този начин това ще подобри резултатите в класирането. Чрез проверка на всяка една страница от сайта с подходящите инструменти се извършва подбор на най-подходящите думи и meta тагове. 

5. Анализ и осигуряване на качествени входящи връзки към сайта.

Входящите връзки водещи към вашия сайт мат голяма тежест за неговото класиране. Основен принцип в SEO оптимизацията е, че линкове от популярни сайтове водят до по-добър рейтинг на вашият сайт. Трябва да сте особено внимателни за връзки към него от нискокачествени директории и сайтове със съмнително съдържание. Това може сериозно да навреди на вашия сайт. 

6. Мониторинг и анализ на състоянието на сайта в Google. 

Постоянен анализ на търсенията, класиранията и показателите, които са довели потребители до сайта е стъпка, която винаги извършваме. В тази връзка през целия период на SEO оптимизация ние правим постоянен анализ на тези показатели, в количествен и в качествен аспект. След анализ на данните е възможно да препоръчаме промени за по-добро класиране на сайта, като примерно съставяне на блог или секция "новини", с текстове необходими за оптимизацията.

Сайт и бранд, изграден от нас може да видите реално функциониращ . Това е perunrace.com. Тематиката на сайта е свързана с virtual races. Това са virtual marathons. Регистрирате се онлайн и бягате разстоянието, след което получвате мадел.