Как логото работи за моята марка ?

Като основно графично представяне на компанията, логото трябва да бъде добре проектирано и представлява съществена част от цялостната маркетингова стратегия на всяка фирма. Логото е "лицето" на компанията. То предствляваграфичен израз на уникална идентичност на компанията.

Чрез цветове, шрифтове и изображения предава съществена информация за компанията и позволява на клиентите да се идентифицират с марката. Логото е стенограма или кратък начин марката да бъде разпознаваема в рекламни и маркетингови материали.

Логото също така осигурява опорна точка за различните шрифтове, цветове и дизайнерски решения във всички други бизнес маркетингови материали.