Как да продаваме повече онлайн?

  • На схемата може да видите различните етапи, през които преминава потенциалният клиент преди да вземе решение за онлайн покупка
  • Проследете неговото поведение и кое го подтиква да купи
  • Разгледайта различните средства и канали за онлайн комуникация с клиента и "оръжията", с които може да си служите за да продавате повече онлайн