Как да продаваме повече онлайн?

  • На схемата може да видите различните етапи, през които преминава потенциалният клиент преди да вземе решение за онлайн покупка
  • Проследете неговото поведение и кое го подтиква да купи
  • Разгледайта различните средства и канали за онлайн комуникация с клиента и "оръжията", с които може да си служите за да продавате повече онлайн

Сертифициран Google Partner

Brandabout е сертифициран Партньор на Google.

Гаранция за качество на услугата, коректност и квалификация. 

Прочети още

Бизнесът трябва да е онлайн

image image