Какво включва Бранд Билдингът:

Брандбилдингът създава корпоративна идентичност на марката, с всички нейни атрибути по начина, по който искате да бъде възприемана от потребителите и Вашита таргет аудитория. Брандбилдингът е наука, която се основава на принципите на маркетнга и познанията за цветове, типография, форми, локализации, към които се изолзват видовете реклама.
Ще ви помогнем да създадете/изградите силна марка, бранд който ще бъде разпознаваема, който ще бъде лидер на пазара.

Какво включва брандбилдингът?

Създаване на фирмени ценности, визия и мисия
Избор цветове и цветови комбинации за вашата компания
Лого дизайн
Корпоративен сайт
Дизайн на визитни карички
Шаблон за документ
Дизайн на опаковка
Бюлетини, брошури, каталози
Реклама и Дизайн на рекламни артикули
Канали на комуникиране на бранда

Изпратете запитване или се свържете с нас, за да Ви бъдем полезни в процеса на изграждане на Вашата силна и успешна марка!

Бранд Билдинг

За да разберем Бранд билдинга е важно да разберем първо какво е марка или бранд.

Марка е идеята или образът на даден продукт или услуга, който потребителите свързват, чрез идентифициране на името, логото, слогана на компанията собственик на идеята или изображението.

Брандингът започва там, където тази идея или образ се предлага на пазара, така че да се разпознава от все повече и повече хора. Условието е да се идентифицира с дадена услуга или продукт, когато има много други конкуренти в същата сфера и бранш.

Рекламни специалисти работят върху това да направят марката разпознаваема (Brand Awareness), но и да се изгради добра репутация и да създадат набор от стандарти, към които компанията трябва да се стреми да запази или да надмине. 

Branding е също начин да се изгради важен актив за компанията и това е добрата репутация. Брандингът може да изгради едно очакване за услугите или продуктите на компанията и може да насърчи компанията да поддържа това очакване, или дори да го надминава, като предлага по-добри продукти и услуги на пазара.

Изграждаме цялостна концепция и създаваме за Вас търговска марка със собствена идентичност и визия.

1.Ценности, Идентичност, Послания на марката и Рекламна стратегия

2.Визуални елементи - Име, лого, слоган, дизайн на уебсайт

3.Продуктово портфолио, Дизайн на опаковка

С какво ще ми помогне Бранд билдингът?

Защо е важно да изградим марка ?

Лесно ще Ви убедя, че марките (бранд) са по-важни в днешно време повече, отколкото по всяко време през последните 100 години. Брандовете са съчетание на психология и маркетингови тактики за разлика от търговската марка, която е юридически термин. Продуктът има жизнени цикъл, но брандът надживява продукта.Той е гаранция за еднакво качество, надеждност и опит. Според много компании стойността на марката (Brand equty) е много по-важна от счетоводния баланс или пасивите и активите на фирмата. Защо?

Прочети още...

image image