Бранд Билдинг

За да разберем Бранд билдинга е важно да разберем първо какво е марка или бранд.

Марка е идеята или образът на даден продукт или услуга, който потребителите свързват, чрез идентифициране на името, логото, слогана на компанията собственик на идеята или изображението.

Брандингът започва там, където тази идея или образ се предлага на пазара, така че да се разпознава от все повече и повече хора. Условието е да се идентифицира с дадена услуга или продукт, когато има много други конкуренти в същата сфера и бранш.

Рекламни специалисти работят върху това да направят марката разпознаваема (Brand Awareness), но и да се изгради добра репутация и да създадат набор от стандарти, към които компанията трябва да се стреми да запази или да надмине. 

Branding е също начин да се изгради важен актив за компанията и това е добрата репутация. Брандингът може да изгради едно очакване за услугите или продуктите на компанията и може да насърчи компанията да поддържа това очакване, или дори да го надминава, като предлага по-добри продукти и услуги на пазара.

Изграждаме цялостна концепция и създаваме за Вас търговска марка със собствена идентичност и визия.

1.Ценности, Идентичност, Послания на марката и Рекламна стратегия

2.Визуални елементи - Име, лого, слоган, дизайн на уебсайт

3.Продуктово портфолио, Дизайн на опаковка